29η ΜΑΙΟΥ 2020 – Μία ενδοσκόπηση για την επέτειο άλωσης της Πόλης!

Όσο κι αν πονάμε για τη δουλεία , για την ήττα, για την ταπείνωση, ας αναλογιζόμαστε ότι κανένας Παλαιολόγος, κανένας Ιουστινιάνης δεν μπορεί να σώσει μόνος του την Πόλη!

Η πόλη σώζεται από σύσσωμους τους συνειδητούς πολίτες της, που νοούν την πόλη ως ένα Οργανισμό , ζωντανό όπως κι οι ίδιοι, που είναι τα δομικά του κύτταρα και τον υπερασπίζονται με σθένος, γιατί εκτός του εξαχνούνται.

Σώζεται όμως όχι με βάση κοσμικά κριτήρια ισχύος, αλλά μόνον όταν είναι Δίκαιο να συμβεί, όταν είμαστε οι ίδιοι άξιοι σωτηρίας!

Σώζεται μέσα από την κρίσιμη αυτή ενότητα, που κτίζεται καθημερινά, με γνώση, με αγάπη , με πάθος υπέρβασης των ατομικών δεσμών, μέσω της συνεχούς ανέλιξης προς την πηγή των πάντων, μέσα από την αγαθοποιό κοινότητα.

Την πόλη σώζουν οι εραστές αυτοί της ελευθερίας , της αρετής, του κάλους, οι αθλούμενοι οπλίτες, άνδρες και γυναίκες, που ζουν καθημερινά για να διευρύνουν τα όρια του ατόμου τους, διαχέοντας τις δωρεές, που ανακαλύπτουν εντός τους, μέσα στην πόλη.

Χωρίς διόλου να πτωχεύουν από την κένωση αυτή, αλλά αντίθετα δυναμικά να ανατροφοδοτούνται, ως μέρη πλέον ενός ισχυρού δικτύου, που ενοποιεί το χωροχρόνο με τις άνω διαστάσεις και γεφυροποιεί συνεχώς το χάσμα της κοσμικής πτώσης.

Κι όταν ο μέγας υπερασπιστής της φωτοδότου βασιλεύουσας απαντούσε ανδρεία στον νοσφιστή ότι την πόλη δεν ήταν αυτού δούναι, μας άναψε κι ένα λαμπρό πνευματικό φάρο, για να μας υπενθυμίζει αενάως ότι η Πόλη σώζεται μόνον από τη συνειδητή στάση στη ζωή όλων μας, που δια της Ανάστασης και της δι’ αυτής πορείας επανόδου χτίζουμε την έμπρακτη κι άχρονη σχέση μας με την Πηγή κάθε Δικαιοσύνης!

Τη σχέση αυτή, όταν την ανακτήσουμε, συλλογικά, θα γίνουμε άξιοι να πάρουμε στα χέρια μας την Πόλη, μόνο που τότε Πόλη θα είναι ο Κόσμος Όλος, ο Μικρός και Μέγας!

Κυριάκος Κόκκινος – Δικηγόρος – Διαπραγματευτής – Coach

Συστημικός Αναλυτής – Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Σε μία ενδοσκόπηση για την 29η Μαΐου

Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου, Έλλην λόγος

Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου, Έλλην λόγος, 2003 pdf

ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ

ΠΩΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΛΟΓΟ

ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΝΑ

Ό,τι είχε διευκρινισθεί και τονισθεί στην εισαγωγή του βιβλίου «Πώς η ελληνική γονιμοποίησε τον ευρωπαϊκό λόγο» το ίδιο ακριβώς ι-σχύει και για το «Πώς η ελληνική γονιμοποίησε τον παγκόσμιο λόγο». Δηλαδή το βιβλίο αυτό δεν είναι μόνο ένα λεξικό. Είναι μια εργασία η οποία ενώ περιέχει ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο ε-πτάστηλο ευρωπαϊκό λεξικό,καθώς και εκτενείς αναφορές σε δι-άφορες γλώσσες Ανατολής και Δύσης, φιλοδοξεί να διαβασθεί και να μελετηθεί σαν ιστορία… σαν περιπέτεια των λέξεων… σαν «ταξιδιωτικό» του ελληνικού λόγου και Λόγου… σαν «μυθιστορία» της ελληνικής γλώσσας. (…)

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

Κάντε λήψη του βιβλίου πατώντας εδώ.