ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ ΚΙΝΗΣΗ  ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΜΝΗΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

 

safe_image

Αγαπητοί φίλοι,

η  Κίνηση  Οργανικότητας  ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ στα πλαίσια έναρξης λειτουργίας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, που αποτελεί το πρόγραμμα εκπαίδευσής της, διοργανώνει ένα ειδικό σεμινάριο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΜΝΗΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ» , σε συνεργασία με την Genius Solutions Group. Το σεμινάριο αποτελεί το αποτέλεσμα δεκαετιών μελέτης κι εφαρμογής ενός πρωτότυπου συστήματος βελτίωσης μνήμης, αύξησης της ικανότητας συγκέντρωσης και δημιουργικής σκέψης. Είναι κατάλληλο για άτομα κάθε ηλικίας, δηλαδή και μαθητές κι η επιτυχής παρακολούθηση κι ολοκλήρωσή του συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση παρακολούθησης.Collage

Ημερομηνία

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

10:00 – 18:00

Ώρα προσέλευσης, εγγραφών: 09:00 – 09:30

Τόπος: Πανεπιστημίου 63

(Προσοχή: Ο τόπος μπορεί να αλλάξει στα μελλοντικά μας σεμινάρια)

Επειδή ήδη οι συμμετοχές για το πρώτο αυτό σεμινάριο λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος, ήδη καλύφθηκαν πλήρως, σας ανακοινώνουμε ότι αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα, σε ημερομηνίες, ώρα και τόπο, που θα ανακοινώνονται εγκαίρως στις ηλεκτρονικές μας σελίδες:

WordPress Blog https://cosmopolisorganicitymovement.wordpress.com/

Σελίδα Facebook https://www.facebook.com/CosmopolisOrganicityMovement/?fref=ts

Twitter https://twitter.com/CosmopolisO

LinkedIn

 

Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε μελλοντικά στείλτε μας μήνυμα,

ώστε να σας ενημερώσουμε για τη διαθέσιμη θέση κι όρους.

 

Όροι συμμετοχής:

Η ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ θα διενεργεί το σεμινάριο με μέγιστο αριθμό είκοσι(20) μόνο εκπαιδευομένων κάθε φορά, με τους εξής όρους:

  1. Οι θέσεις είναι αυστηρά περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας.
  2. Το σεμινάριο προσφέρεται σε μέλη κι επίτημα μέλη του σωματείου, που εκφράζονται από τις αρχές και στόχους του. Η εγγραφή μπορεί να γίνει και προ της έναρξης του σεμιναρίου. Η εγγραφή επιτίμου μέλους κι η καταβολή της εισφοράς του, παρέχει το δικαίωμα παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου.
  3. Το κόστος εγγραφής για την εγγραφή επιτίμου μέλους και την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα αναγράφεται κατά την ανακοίνωσή του και πρέπει να προκαταβάλλεται σε χρόνο τουλάχιστον επτά εργασίμων ημερών πριν το σεμινάριο με τον τρόπο, που αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ διαμορφώνει το κόστος ελεύθερα με γνώμονα το να εξασφαλίζεται το μικρότερο δυνατό ποσό, ώστε το σεμινάριο να μπορεί να παρακολουθηθεί από όσους περισσότερους είναι δυνατόν.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι να κλείσουν τη θέση τους, θα πρέπει να ενημερώνουν τη γραμματεία της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ. Το μήνυμα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά: Ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο και σημείωση ότι το άτομο αυτό επιθυμεί την παρακολούθηση του συγκεκριμένου ή όποιου μελλοντικού σεμιναρίου Αριστοτελικής Μνημοτεχνικής του ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ και της GSG, εφ’ όσον το επόμενο έχει ήδη καλυφθεί.
  5. Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται με τους ακόλουθους τρόπους:
  1. Σε κάθε περίπτωση που κάποιος , που κλείσει θέση, δεν μπορεί να παρουσιαστεί, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως και τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν το σεμινάριο, ώστε να υπάρξει χρόνος αναπλήρωσής του, ενώ θα κρατηθούν τα στοιχεία του για να συμμετάσχει επόμενη φορά με συμψηφισμό των χρημάτων που ήδη κατέβαλλε. Αν η θέση δεν καλυφθεί το ποσό , που κατεβλήθη δεν επιστρέφεται.
  2. Μόλις συμπληρωθούν οι 20 θέσεις , οι επόμενες δηλώσεις συμμετοχής, με τη σειρά , που έχουν αποσταλεί, θα καλύπτουν τη θέση ατόμου, που αδυνατεί να παρακολουθήσει κι αναβάλλει την συμμετοχή του κι οι υπόλοιποι μεταφέρονται με σειρά προτεραιότητας για τον επόμενο μήνα κι ούτως καθ’ εξής.
  3. Επειδή σκοπός της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ του ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ είναι η εμπέδωση πνεύματος σεβασμού, υπευθυνότητας και συνέπειας, πρώτα προς τον εαυτό μας και μετά προς τους άλλους, εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση, που ο δικαιούχος της θέσης, προσέλθει οποιαδήποτε στιγμή μετά τις 10:00, δεν θα γίνεται δεκτός στο σεμινάριο και το δικαίωμα των 60€ δεν θα επιστρέφεται.

Για το ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ

Ο Πρόεδρος

 Κυριάκος Κόκκινος