ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ – 1ος Διαδικτυακός Κύκλος Οργανικής Αυτογνωσίας – Μένουμε σπίτι, αλλά πάντα ενεργοί και σε αγαστή επικοινωνία !

Κάνουμε επίθεση στους ιούς, που μας απειλούν, βελτιώνοντας την εσωτερική και πνευματική μας κατάσταση και την επικοινωνία μας με τους συνανθρώπους μας., ενισχύοντας την ανοσοποιητική μας απόκριση . Διαβάστε πώς!

Τί είναι η «ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ»;

Η «Κίνηση Οργανικότητας ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ» είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, με εγκατάσταση και στην Αθήνα, το οποίο μελετά και διαδίδει την ΙΔΕΑ της ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ. Φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει με επίκεντρο της Ελλάδα, ένα παγκόσμιο ρεύμα Ενότητας, Δημιουργίας και Αρετής, στηριζόμενο στους δύο πνευματικούς πυλώνες του Ελληνισμού, την Αρχαιοελληνική Φιλοσοφία και την Ορθοδοξία, ιδιαιτέρως υπό την πατερική, ησυχαστική και νηπτική της πνευματική εμπειρία.

Η ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ, ως πνευματική κίνηση, έχει ως σκοπό να διαχύσει στην κοινωνία το όραμα της Οργανικότητας, μιας ιδέας αναμορφωτικής και γνήσια επ-αναστατικής, δια της οποίας θεραπεύονται οι επί δεκαετίες και εκατονταετίες παγιωμένες, αρνητικές και συγκρουσιακές αντιλήψεις, από τις οποίες πάσχει ο άνθρωπος, αναφορικά με τη σκοπιμότητα και το Λόγο ύπαρξης των Ατόμων και των Κοινωνιών τους εντός του πραγματικού Κόσμου!

Οι αρνητικές αντιλήψεις και ασυνείδητες εσωτερικές εγγραφές, που φέρνουν τον άνθρωπο σε σύγκρουση με τους άλλους ανθρώπους και τις συλλογικότητες, όπως εταιρίες και έθνη, σε συνεχή ανταγωνισμό μεταξύ τους, αποτελεί τη διαρκή κι ασυνείδητη Αιμορραγία της ανθρωπότητας, μία κατάσταση ασθένειας, συνεχούς απώλειας δυναμικού και εκτροπής των ανθρώπων από την Οδό της ατομικής και συλλογικής Ευημερίας και Ευδαιμονίας, που θα μπορούσαν να επιτύχουν, αν ανακτούσαν τη Συνείδηση και τη γνώση της Αλήθειας. Η σταδιακή μεταβολή τους, που μπορεί να υποβοηθηθεί με την ιδέα της Οργανικότητας, ενοποιεί τους Ανθρώπους ως σύνθετα Όντα και αποκαθιστά τους Κοινωνικούς τους Οργανισμούς, ώστε να αποκαλυφθούν ιστορικά ως Κοσμήματα της Δημιουργίας και όχι ως εκτροπές της.

Τι εννοούμε ως «ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ»;

Αναζητώντας απαντήσεις για το αν υπάρχει μία ιδανική, αρμονική κατάσταση, εντός της οποίας κάθε άνθρωπος και κάθε ανθρώπινη συλλογικότητα, από την απλούστερη, που είναι το ζεύγος, έως τις πλέον σύνθετες, ως οι οικογένειες, οι εταιρίες, οι πόλεις και πολιτείες, τα έθνη και η ανθρωπότητα ως σύνολο, μπορεί να συνειδητοποιήσει τη σκοπιμότητα της ύπαρξής του, τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του και να εκπληρώσει αποτελεσματικότερα το σκοπό της εγκόσμιας ζωής του, οδηγηθήκαμε στη μεθοδολογία της αναζήτησης των Αναλογιών, της μελέτης των Θείων Αποτυπωμάτων εντός της Δημιουργίας, δια της εμφάνισης σε κάθε επίπεδό της συγκεκριμένων επαναλαμβανόμενων σχεδίων – δομών μορφοκλασμάτων – fractals.

Μέσω αυτής της αναζήτησης αποφασίσαμε να μελετήσουμε το μοντέλο λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού, ως ένα υπόδειγμα συνδυασμού Τέλειας συλλειτουργίας των τμημάτων, που τον αποτελούν, δηλαδή στο βασικό του επίπεδο των κυττάρων και των συλλογικοτήτων του, που είναι τα όργανά του και κατόπιν να ελέγξουμε τους όρους και κανόνες λειτουργίας του στην Ανθρώπινη πλέον Κοινότητα και κατόπιν στο Μακρόκοσμο. Στην έρευνά μας αυτή αποφασιστικός μας σύμμαχος υπήρξε η συστημική σκέψη και ανάλυση.

Από τη μελέτη αυτή και τη μεταμορφωτική ενωτική ιδέα της Οργανικότητας, της θέασης δηλαδή της Ανθρωπότητας ως ζώντος Οργανισμού και κάθε ανθρώπου ως αναπόσπαστου μέρους του, εντός του οποίου σχηματίζει πάσης φύσεως αναγκαίες συλλογικότητες και της διασύνδεσης όλων αυτών των ατόμων και ομάδων, κατά τρόπο άρρηκτο και αναγκαία αλληλεπιδρούντα, με τον Κόσμο και το Δημιουργό. Όταν αυτό αποκαλύπτεται, ότι δηλαδή οι ανθρώπινες κοινωνίες κι οι συλλογικότητες δεν είναι παρά μικρότεροι ή μεγαλύτεροι οργανισμοί ή αλλιώς όργανα, εντός του Όλου Οργανισμού της Ανθρωπότητας, όπου κάθε άνθρωπος, έχει τη θέση ενός και μοναδικού κυττάρου του, τότε και μόνον κάθε άνθρωπος βρίσκει τη μοναδική του θέση εντός της συλλογικότητας, χωρίς να χάνει τη δική του ατομικότητα και έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, της Υγείας, της Αρμονίας και Ευδαιμονίας, τόσο των μερών όσο και του όλου, τα ουσιώδη συμφέροντα των οποίων είναι Πάντα Ταυτόσημα.

Καθώς δε οι άνθρωποι προχωρούν σταδιακά σε επίπεδα εξέλιξής τους, ενεργοποιούν αντιληπτικά όργανα ικανά να τους αποκαλύψουν πτυχές τις πραγματικότητας, που δεν ήσαν αντιληπτές στο προηγούμενο επίπεδο.

Μέσω της Οργανικότητας, ενεργοποιούνται λεπτές αντιληπτικές ικανότητες, που αξιοποιούν τις ικανότητες όλων των επ’ αγαθώ διασυνδεδεμένων ανθρώπων και ομάδων, που αποκτούν τις ιδιότητες ενός εγκόσμιου δικτύου Καλού, για την επίτευξη των αναγκαίων για την ευζωία του συνόλου αγαθών σκοπιμοτήτων.

Επίσης ενεργοποιούνται και οι υπνώτουσες λειτουργίες και ικανότητες ατόμων και ομάδων, όπως η φαντασία, η αναλυτική και συνθετική σκέψη, η ενόραση κι η διαίσθηση, η συσσωρευμένη εμπειρία, η βουλητική και δυναμική ισχύς, ατόμων και συλλογικοτήτων. λόγω των ενισχυμένων διαύλων επικοινωνίας και της διάχυσής τους στο σύνολο. Λόγω του περιορισμού της ανταγωνιστικής χάριν της συνεργατικής αντίληψης, εξοικονομούνται δυνάμεις, που σπαταλούνταν σε αρνητικές δράσεις και ενισχύονται οι θετικές, δηλαδή αυτές που επιτυγχάνουν την τέλεια σύζευγη ατομικού και συλλογικού καλού.

Με την υποκατάσταση αυτή ενισχύεται το έργο αποκρυπτογράφησης των κρυμμένων εντός μας και εντός του κόσμου αληθειών, που επαναλαμβάνονται υπό μορφή fractals, δηλαδή επαναλαμβανόμενων προτύπων – μοτίβων, σε όλα τα επίπεδα ζωής. Κι αυτό γιατί κάθε άνθρωπος διασυνδεδεμένος, συνειδητά κι επ’ αγαθώ, με το όλον, φωτίζει με τη δική του μοναδική ενέργεια και ένα χωριστό τμήμα της Αλήθειας, που χωρίς τη δική του φωτεινή προσωπικότητα θα έμενε σκοτεινό, αλλά και χωρίς την οργανική διασύνδεση εντός του όλου, θα χανόταν ως αποσπασματικό.

Η αξιοποίηση όλων αυτών λαμβάνει χώρα δια της συνειδητοποίησης και ενοποίησης αρχικά του κάθε Ανθρώπου στην ολότητά του ως έμβιο, βιολογικό και ψυχοπνευματικό ον, δηλαδή με την αύξηση της συνειδητότητας του βιολογικού του φορέα, που ονομάζουμε σώμα, του ψυχικού – συναισθηματικού του φορέα, που ονομάζουμε ψυχή και του νοητικού του φορέα, που ονομάζουμε πνεύμα, φορείς που καθένας έχει το δικό του έργο να επιτελέσει και όλοι μαζί συγκροτούν τον κάθε άνθρωπο. Όταν δε οι φορείς αυτοί συνεργάζονται αρμονικά, υπηρετούν το σκοπό γένεσης και αποκάλυψης της πραγματικής φύσης καθενός από εμάς και μας οδηγούν στη βίωση ύπαρξης μίας εσώτατης πνευματικής αρχής, που ζωογονεί καθένα από εμάς και καθιστά δυνατή την – υπό τις προϋποθέσεις της ενεργοποίησής μας υπό συνθήκες ελευθερίας, συνείδησης και αρετής – μετοχή μας στις ιδιότητες του Δημιουργού μας, την έμπρακτη υλοποίηση δηλαδή της Οντοποίησης του καθ΄ εικόνα, της θείας δυνατότητας, που καθίσταται απτή εγκόσμια πραγματικότητα.

Σε επόμενο επίπεδο και παράλληλα με το εντός μας έργο, η Οργανικότητα επιζητά, διευκολύνει και υπηρετεί την αγαστή επικοινωνία, αρμονική διασύνδεση και αγαπητική ενοποίησή μας με τους συναθρώπους μας, με την αποκάλυψη της φυσικής και ιερής λειτουργίας των κοινωνικών ομάδων και συλλογικοτήτων , του ζεύγους, της οικογένειας, της πόλης, του έθνους, αλλά και άλλων, που υπηρετούν επιμέρους ανάγκες οργανικής διασύνδεσης, ως είναι οι επιχειρήσεις , οι κοινωνικές ομάδες κ.ο.κ. έως το σύνολο της ανθρωπότητας.

Σε επόμενο επίπεδο και παράλληλα με τα ανωτέρω έργα, η Οργανικότητα επιζητά, διευκολύνει και υπηρετεί την αρμονική διασύνδεσή μας με τη φύση και τον κόσμο εν συνόλω, ώστε σε μία αναγωγική και ανελικτική πορεία να επιτευχθεί η έμπρακτη και βιωματική μας διασύνδεση με το Σύμπαντα Κόσμο, που αποτελεί το όριο της Θείας Δημιουργίας, ώστε έτσι να γεννηθούν οι προϋποθέσεις να επιτύχουμε να σηκώσουμε την κουρτίνα και να διαρρήξουμε το ωό, που συμβολίζει τη νηπιακή μας ηλικία και να μετάσχουμε αποκαλυπτικά στη βίωση των ενεργειών του Άκτιστου Φωτός και δια της χάριτος να ενηλικιωθούμε εν Πνεύματι, που συνιστά και την αληθή μας φύση.

Πού στηρίζεται η Οργανικότητα

Για να πραγματώσουμε το σημαντικό αυτό έργο ενοποίησης και νοηματοδότησης της ζωής του ανθρώπου, σε επίπεδο ατομικότητας και συλλογικότητας, με την αγαπητική ενοποίηση και διασύνδεση ανθρώπων, κόσμου και Δημιουργού, στηριζόμαστε σε δύο ισχυρότατους πυλώνες, που έχουν αποδείξει, στη διάρκεια χιλετιών, την στιβαρότητα, ανθεκτικότητα, αλήθεια και θεία προέλευσή τους, αυτούς της Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πνευματικότητας και της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θεολογίας και Ησυχαστικής πρακτικής.

Οι πυλώνες αυτοί, ενεργοποιούμενοι με συνείδηση και αγαθή προαίρεση για το καλό του Σύμπαντος Κόσμου, ενοποιούν τις ενέργειες του χωροχρόνου και πραγματοποιούν κβαντικά άλματα σε υλικό, ψυχικό και πνευματικό επίπεδο, επιτυγχάνοντας τη διασύνδεση τεράστιου πλήθους αγαθών ανθρώπων, με τις φυσικές και θείες δυνάμεις, προς την κατεύθυνση του ΕΥ ΖΕΙΝ!

Ποιες είναι οι δράσεις της Κίνησης Οργανικότητας ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ;

Οι δράσεις μας καλύπτουν όλο το φάσμα εκδήλωσης του φαινομένου Άνθρωπος, ως ατομικό και συλλογικό ΟΝ, δηλαδή τόσο ως πρόσωπο, όσο και ως κοινότητα – κοινωνία, οιασδήποτε βαθμίδας, τόσο σε επίπεδο σώματος – ύλης, σε επίπεδο ψυχής – συναισθήματος και τέλος και σε επίπεδο πνεύματος.

Όλες οι δράσεις μας αποσκοπούν στην υποβοήθηση καθενός εξ ημών στην απόκτηση της μέγιστης δυνατής πνευματικής ωρίμανσης και αυτογνωσίας, με την αρμονική ενεργοποίηση και συνεργασία όλων των μερών, που συναποτελούν το ανθρώπινο ον, δηλαδή ως σώμα, ψυχή και πνεύμα. Η ενότητα κι υγιής αυτή συνέργεια, αποτελεί την πρώτη βαθμίδα επανόδου του καθενός μας στο επίπεδο της ευδαιμονίας, από το οποίο λόγω άγνοιας και αδυναμίας εκπίπτουμε καθημερινά.

Δεύτερη βαθμίδα αρμονικής ανάπτυξης του φαινομένου Άνθρωπος είναι η επίτευξη αναγνώρισης των Αληθειών και Νόμων της Συλλογικότητας και της Ενότητας, σε επίπεδο κοινωνίας, με κάθε μορφή που η κοινωνία αυτή μπορεί να λάβει χώρα, δηλαδή είτε ως ζεύγος ανθρώπων, είτε ως οικογένεια, είτε ως μία επιχείρηση, μία πόλη, πολιτεία, έθνος ή και η Ανθρωπότητα ως ο Όλος Οργανισμός.

Τρίτη τέλος βαθμίδα εξέλιξης, που ενδιαφέρει το ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ είναι η αναγνώριση και βίωση των πνευματικών νόμων, που διέπουν τη σύνδεση του Ανθρώπου, ως ατόμου και ως κοινωνίας, με το Σύμπαν και το Δημιουργό Του, μία πορεία αποκαλυπτικής διείσδυσης στη σκοπιμότητα της Ύπαρξης και της Οδού για την επίτευξη της όντως ΖΩΗΣ.

Ενδεικτικά οι δράσεις μας για την έμπρακτη εμπέδωση των ανωτέρω υψηλών μας σκοπιμοτήτων, είναι πάσης φύσεως εκπαιδεύσεις για τη διατήρηση της υγιούς κατάστασης του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος, τακτικοί φιλοσοφικοί περίπατοι, διαλέξεις, πνευματικές συνάξεις και προσευχές, ιδίως στο πνευματικό μας κέντρο, τον Ι.Ν. των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβηττό, δράσεις αλληλεγγύης, ενώ έχουμε οργανώσει, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, το πρόγραμμα «Συναντήσεων Ολικού Επαναπρογραμματισμού Οργανικότητας / Από το Ο-μικρον στο Ω-ΜΕΓΑ», με υπαίθριες κατασκηνώσεις στα Τρίκαλα Κορινθίας και το πρόγραμμα «Νευροδικτύωσης του Ελληνισμού και του Κόσμου», με ομαδικές καθημερινές συνάξεις στις 22.00 ως 22.15’ και στις 06.00 ως 06.15’, για νοερή καρδιακή προσευχή.

Τι είναι ο «Διαδικτυακός Κύκλος Οργανικής Αυτογνωσίας»;

Σε συνέχεια των ανωτέρω πρωτοβουλιών του ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ για ολοκληρωμένες δράσεις ψυχοπνευματικής και σωματικής ενεργοποίησης, προς άμυνα και έναντι της πανδημίας και των συνεπειών της, ακόμη και κυρίως σε ψυχοπνευματικό επίπεδο, αποφασίσαμε , να ξεκινήσουμε ένα διαδικτυακό ενισχυτικό πρόγραμμα, ομαδικών συνεδριών, ανά εβδομάδα (90 λεπτών το βράδυ της Κυριακής στις 20.00).

Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιά, το CSAP (Certified Systemic Analyst Professional – Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Συστημικής Ανάλυσης) και την Ελληνική Εταιρία Συστημικών Μελετών, που θα μας παραχωρήσει τη διαδικτυακή της πλατφόρμα WEBEX.

Σκοπός του προγράμματος είναι, στην παρούσα συγκυρία, που οι άνθρωποι απομονώνονται, φοβούνται και πιέζονται, να δώσουμε μία πρωτότυπη διέξοδο ουσιαστικής επικοινωνίας, συλλογικότητας, ανθρωπιάς και αναζήτησης της Ουσίας, που καθένας εκπροσωπεί.

Αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με άσκηση, εκπαίδευση ή ενεργοποίηση μόνο κατά ιδίαν. Απαιτεί και έμπρακτη αξιοποίηση της δυναμικής της Ομάδας, μέσα στην οποία η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, μέλους της, καθρεφτίζεται με τρόπο αναμφισβήτητα αληθινό, το οποίο αποτελεί εναρκτήριο σκαλί στην πορεία της αυτογνωσίας και της εν γένει Σοφίας. Aκολουθούν άπειροι αναβαθμοί στην Κλίμακα της τελείωσης, οι πλείστοι των οποίων αφορούν την αγαθή διαχείριση της σχέσης μας με τους συνανθρώπους μας, το οποίο αποτελεί αρμονικό συνδυασμό θεωρίας και πράξης.

Το πρόγραμμα είναι συνδυαστικό, με στοιχεία γνωστικά, coaching και ομάδων αυτογνωσίας, εφαρμόζοντας συστημικές μεθόδους προσέγγισης σύνθετων προβλημάτων, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συνειδητότητας και συναίνεσης, ως είναι η Μέθοδος των Δελφών και άλλες, που κατά περίπτωση μπορούν να εφαρμοστούν.

Πώς λειτουργεί ο Διαδικτυακός Κύκλος Οργανικής Αυτογνωσίας;

Κάθε κύκλος θα περιλαμβάνει το μέγιστο 25 άτομα. Αν οι ενδιαφερόμενοι υπερβούν τον αριθμό αυτό, θα ενεργοποιηθεί δεύτερος και επόμενοι κύκλοι. Άλλωστε στοιχείο της Οργανικότητας είναι η δυναμική της δυνατότητα να προκαλεί την αναπαραγωγή ενός υγιούς μοντέλου εντός της κοινωνίας.

Ακολούθως αφού προηγηθεί πνευματική προετοιμασία ενός λεπτού, θα λαμβάνει χώρα μία μικρή διάλεξη 10-15 λεπτών, από έναν επιτυχημένο στον τομέα του επαγγελματία, που θα παρουσιάζει βιωματικά και άλλα στοιχεία της πορείας του και θα προθερμαίνει τα μέλη της ομάδας για το κυρίως έργο.

Μετά θα ακολουθεί κυκλική συζήτηση επί πρακτικών θεμάτων, με έμφαση στην καθημερινότητα και στη βιωματική προσέγγιση, όσων μας απασχολούν.

Όποιο μέλος προβληματίζεται ή θέλει να μοιραστεί ένα οποιοδήποτε βίωμά του, θετικό ή αρνητικό, το θέτει στην ομάδα, περιγράφοντας τα ουσιώδη στοιχεία του ή δυνατόν με αναφορά σε όλες τις αισθήσεις, συναισθήματα και σκέψεις, που το γεγονός του προκάλεσε. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιούνται στοιχεία της προσωπικότητας, όπως η μνήμη, με αποτέλεσμα πολλές ασυνείδητες εγγραφές να επαναφέρονται στο συνειδητό.

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας (όσα θέλουν), λαμβάνουν σταδιακά το λόγο, προσπαθώντας να επικεντρωθούν σε δύο κατευθύνσεις:

Α. Να περιγράψουν ένα δικό τους προσωπικό βίωμα, που ανακάλεσαν καθώς άκουγαν το μέλος, που έκανε την αρχή, περιγράφοντας τα ουσιώδη στοιχεία του ή δυνατόν με αναφορά σε όλες τις αισθήσεις, συναισθήματα και σκέψεις, που το γεγονός αυτό του είχε προκαλέσει.

Β. Χωρίς καμμία κριτική διάθεση, να περιγράψουν αισθήματα, συναισθήματα και σκέψεις, που τους προκλήθηκαν, καθώς άκουγαν το μέλος, που έκανε την αρχή, λειτουργώντας ως οι πραγματικοί καθρέφτες, μέσα από τους οποίους το μέλος αυτό, μπορεί να αναγνωρίσει στοιχεία του εαυτού του, με στόχο την ενδυνάμωση και ενεργοποίηση προς την πορεία της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, στοχοθεσίας, επίλυσης προβλημάτων και εν γένει επίτευξης της πραγματικής ευδαιμονίας.

Στη συνέχεια θα δίνονται ασκήσεις αυτογνωσίας, ενδοσκόπησης, ενσυναίσθησης και πνευματικής ενεργοποίησης, για όσους θα ήθελαν να εμβαθύνουν, στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Στο τέλος θα ακολουθεί πνευματική συγκέντρωση και ευχαριστία ενός λεπτού.

Τι έχουν να ωφεληθούν οι συμμετέχοντες στους Διαδικτυακούς Κύκλους Οργανικής Αυτογνωσίας;

  1. Η συμμετοχή σε μία συλλογική δράση, με πνευματική κατεύθυνση, ενεργοποιεί τη βούληση καθενός, για την αναζήτηση και εξεύρεση του σκοπού της ύπαρξής του και την επίτευξη της δικής του επιτυχίας και ευδαιμονίας. Αν δεν γνωρίζεις τι μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο, τότε ζεις μέσα στη σύγχυση και κάθε προσπάθειά σου πέφτει στο κενό.
  2. Η αλλαγή συνηθειών για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 21 ημερών, σταθεροποιεί τη βούληση στο να αντικαθιστώνται αρνητικές εγγραφές και συνήθειες, με ευεργετικές.
  3. Στην αλλαγή αυτή κρίσιμο και καταλυτικό στοιχείο αποτελεί η δυναμική και θετική παρότρυνση της ομάδας.
  4. Η ανάγκη συμμετοχής καθενός, με βάση το βίωμα, σε όλα τα επίπεδα του είναι, δηλαδή σωματικά, ψυχικά και πνευματικά και μεταφοράς αισθήσεων, συναισθημάτων και σκέψεων, ενεργοποιεί στο μέγιστο βαθμό τη μνήμη, την παρουσία καθενός στο παρόν της κάθε στιγμής της ζωής του, γεγονός που της προσδίδει αξία. Η ζωή έτσι, ως σύνολο μοναδικών στιγμών στο εκάστοτε παρόν, αποκτά μία συνέχεια με ιστορική αξία, καθώς η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου έχει το χρόνο να εκδηλωθεί και δεν συμπιέζεται στις συμπληγάδες των καθημερινών, υλικών κυρίως, αναγκών και επιμέρους στόχων μας.
  5. Η αποκάλυψη του βιώματος αποτελεί την πρώτη βαθμίδα της αυτογνωσίας, ενώ το καθρέφτισμά μας μέσα από τις αντιδράσεις των υπολοίπων μελών, ξεκαθαρίζει την εικόνα, που τις περισσότερες φορές αρνούμαστε να αντικρύσουμε λόγω εγωισμού ή φόβου.
  6. Η δυναμική της αποδοχής του ενός από κάθε άλλον, όπως είναι, χωρίς κριτική, αλλά με συμπάθεια και αγάπη, ως πάσχοντος και αγωνιζομένου κυττάρου του όλου οργανισμού, απελευθερώνει τα μέλη από πάσης φύσεως εσωτερικές αδυναμίες, φοβίες, ανασφάλειες και μπλοκαρίσματα.
  7. Η συνειδητή ενεργοποίηση και εναρμόνιση σώματος, ψυχής και πνεύματος, καθιστά καθέναν και όλους αποτελεσματικότερους στην αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων, που απαιτούν το μέγιστο της απόδοσής μας προς επίτευξη των σκοπών, που έχουμε θέσει προς επίτευξη,
  8. Η αδιάλειπτη παρουσία, η συμμετοχή στον κύκλο και η τέλεση των ασκήσεων, αποτελούν το μέγιστο δώρο του καθενός προς τον εαυτό του και τους άλλους, καθώς με τον τρόπο αυτό και μόνον επιτυγχάνεται το μυστήριο της Μετανοίας, της αλλαγής δηλαδή πνευματικής κατάστασης προς την σταδιακή αποκάλυψη του κεκρυμμένου εντός μας Προσώπου!
  9. Η σταδιακή αυτή μεταβολή επιφέρει αναγκαίες μεταβολές στην καθημερινότητα καθενός, εντός της οικογένειας, των φιλικών σχέσεων, του επαγγελματικού χώρου και της ευρύτερης κοινωνίας, που θα γίνουν άμεσα αντιληπτές. Θα αυξηθεί η ενεργητικότητά του, η εσωτερική του ηρεμία και αντοχή, θα βελτιωθεί η επικοινωνία του με τους συνανθρώπους του, θα μειωθούν οι συγκρούσεις εσωτερικές και εξωτερικές, θα ξεκαθαρίσουν οι στόχοι και οι σκοποί, που είναι αναγκαίο να αναζητηθούν και επιτευχθούν. Έτσι θα ξεκινήσει η «Οδύσσεια» σε αναζήτηση της Ιθάκης, καθώς ψυχή και πνεύμα θα φωτίζεται πληρέστερα μέσω και του φωτός των θετικά εναρμονισμένων μαζί του συνανθρώπων του. Η δυνατότητα επίτευξης έτσι κάθε αγαθού και αναγκαίου στόχου, με την ενεργοποίηση όλων αυτών των θετικά συντονισμένων ανθρώπων, σε δίκτυα καλού, ενισχύεται δραστικά, εφ’ όσον επιδειχθεί η δέουσα επιμονή, υπομονή και ισχύς.
  10. Τέλος σταδιακά θα αποκαλυφθεί το μυστήριο, του πώς η λήψη των αναγκαίων δωρεών, που κάθε άνθρωπος επιζητεί για να είναι ευτυχισμένος, δεν είναι αποτέλεσμα «δικαιώματος», αλλά της δικής του ανιδιοτελούς προσφοράς! Αυτό ήδη αποκαλύπτεται μέσα από τη λειτουργία του Κύκλου, καθώς ακόμη και το να μιλήσει κάποιος για ζητήματα, που τον πονούν και τον απασχολούν, δεν είναι ευεργετικό μόνον για τον ίδιο ως στοιχείο ανακουφιστικής εκτόνωσης, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που συντονίζονται μαζί του. Ακόμη και μία άλλωστε λέξη, μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων.

Πρακτικές οδηγίες

Ο Κύκλος Αυτογνωσίας, ξεκινά την Κυριακή, 22/3/2020, στις 20.00 ακριβώς. Θα είναι κάτι, είμαστε βέβαιοι, πρωτοποριακό και μία δημιουργική διέξοδος από την καταθλιπτική απομόνωση, με στόχο την ατομική και συλλογική ωρίμανση.

Για τη συμμετοχή σας θα χρειαστεί να συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής σας, που ακολουθεί στο τέλος του παρόντος και να μας την επιστρέψετε. Η επιστροφή αυτή συνιστά αποδοχή των όσων αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής. Εναλλακτικά μπορείτε να την τυπώσετε, να συμπληρώσετε τα στοιχεία της, να την υπογράψετε και να μας τη στείλετε πίσω, αφού τη σκανάρετε είτε ως φωτογραφία.


ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ – «1ος Κύκλος Οργανικής Αυτογνωσίας

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……..………. (όνομα) …………………….. (επώνυμο) του ………………….. (όνομα πατρός), ………………….. (επάγγελμα), ……………………………………………………….. (διεύθυνση κατοικίας), …………………………………………… (τηλέφωνο σταθερό και κινητό), …………………………………………… (e-mail), αιτούμαι, όπως με περιλάβετε ως μέλος του 1ου Κύκλου Οργανικής Αυτογνωσίας, ως αυτός έχει περιγραφεί σε σχετική ανακοίνωσή σας στην ιστοσελίδα σας.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω στην Κίνηση Οργανικότητας ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ το δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων, περιλαμβανομένου και του όποιου ψηφιακού υλικού, που ενδεχομένως ληφθεί κατά την έναρξη και διάρκεια αυτής, προκειμένου να τα τηρεί σε αρχείο, για την επικοινωνία μαζί μας, την ενημέρωσή μας σε θέματα , που αφορούν τους σκοπούς της και την περίληψή τους σε δημόσιες ανακοινώσεις της στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης, ως επίσης και τα ΜΜΕ.

Αθήνα, …………… 2020

Ο/Η Αιτών/ούσα – Δηλών/ούσα

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s